Keminet Networks

English

This Domain is registered by Keminet ltd according to Rules and Regulations for Domain Name registration .com.al, .org.al, .gov.al, .edu.al, .mil.al and .net.al
Approved by Albanian Telecommunication Regulatory Entity (TRE) No. 437 on 21.02.2008.


Albanian

Ky Domain eshte regjistruar nga Keminet shpk ne baze te Rregullores se Administrimit te Emrave te Domaineve nen .al dhe nen domainet .com.al, .org.al, .gov.al, .edu.al, .mil.al dhe .net.al
e miratuar me Vendimin e Keshillit Drejtues te ERT Nr. 437 date 21.02.2008.